Intersport/Duo

RWretail heeft Intersport/Duo geadviseerd in haar strategie, locatiekeuze, exploitatie en operatie.