Lijnbaan Rotterdam

Een strategische commerciële visie heeft RWretail voor het winkelgebied Lijnbaan in Rotterdam ontwikkeld. Een onderzoek naar waardering en onderscheidend vermogen van het winkelgebied, huurderskenmerken en verwachtingen, retail risk analyse, huidige koopstromen en koopstromen scenario’s zijn daar onderdelen van geweest. Dit in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Op een aantal onderdelen heeft RWretail nauw samengewerkt met IS2 Consultancy.