Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Strategische samenwerking tussen vastgoedeigenaar en retailer is een belangrijk ‘added value’ om winkelgebieden blijvend aantrekkelijk te houden voor consumenten. RWretail is gevraagd dit traject mede vorm te geven. Opdrachtgever is Syntrus Achmea Real Estate & Finance.